Hreinn ávinningur

Hreinsum landið
Hreinsum landið
16.01.2014
Hreinsun við Wilson Muuga Jan.- Mars 2007
Hreinsun við Wilson Muuga Jan.- Mars 2007
16.01.2014

Hreinn ávinningur

Hreinn ávinningur

Ávinningurinn af hreinna umhverfi er margvíslegur og í sumum tilfellum ómetanlegur. Þannig getur rusl og slæm umgengni á lóðum fyrirtækja valdið óbætanlegum skaða á ímynd þeirra, ekki síst þegar matvælafyrirtæki eiga í hlut. Hreinleiki umhverfis hefur einnig mikil áhrif á þá mynd sem erlendir ferðamenn fá af landinu í huga sér og því er góð umgengni og vilji til að taka til hendinni í þessum efnum afar mikilvæg fyrir þessa starfsgrein.

Ávinningurinn af hreinna umhverfi er margvíslegur og í sumum tilfellum ómetanlegur. Þannig getur rusl og slæm umgengni á lóðum fyrirtækja valdið óbætanlegum skaða á ímynd þeirra, ekki síst þegar matvælafyrirtæki eiga í hlut. Hreinleiki umhverfis hefur einnig mikil áhrif á þá mynd sem erlendir ferðamenn fá af landinu í huga sér og því er góð umgengni og vilji til að taka til hendinni í þessum efnum afar mikilvæg fyrir þessa starfsgrein.  Ennfremur eykur hreint og fagurt umhverfi lífshamingju okkar allra.

Síðast en ekki síst má víða finna hættuleg spilliefni í umhverfi okkar sem menga náttúruna og valda skaða á lífríki. Hér má t.d. nefna brotajárn, úrgangsolíu, rafgeyma og fleira skaðlegt. Í flestum tilfellum er auðvelt að fjarlægja þessa hluti og koma þannig bæði í veg fyrir slys á fólki og náttúruspjöll.